Regulamin sauna

REGULAMIN SAUNY FIŃSKIEJ

 

 1. Sauna jest obiektem administrowanym przez Aloha Glamp  Aleksandra Szałaśny, zwaną dalej  
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 4. Sauna jest otwarta tylko po wcześniejszym umówieniem terminu.
 5. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników ALOHA.
 6. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
 7. Zaleca się korzystać z sauny zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy rę
 8. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki, mydło oraz dwa ręczniki, jeden służy do wycierania się, a drugi jako podkładka na ławę.
 9. W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią
 10. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, następnie wytrzeć je do sucha.
 11. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
 12. załatwić potrzeby fizjologiczne,
 13. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
 14. zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
 15. zdjąć obuwie basenowe.
 16. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegó
 17. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie ALOHA nie ponosi odpowiedzialnoś
 18. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.
 19. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 20. chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 21. chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
 22. z gorączką,
 23. kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 24. zmęczonym i w stanie intoksykacji.
 25. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
 26. po spożyciu alkoholu,
 27. posiadające otwarte rany ciała,
 28. chore na choroby zakaźne i weneryczne, z widocznymi schorzeniami dermatologicznymi.
 29. Podczas przebywania w saunie zabrania się:
 30. stwarzania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób,
 31. wnoszenia i spożywania wszelkich napojów i posiłków
 32. Po kąpieli w saunie należy wypocząć około 20-30 minut korzystając z leżaków lub ławek, w tym czasie nie można korzystać z wanny jacuzzi.
 33. W pomieszczeniu sauny fińskiej panuje temperatura 70-100°C i wilgotność powietrza 10-15 %.
 34. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów).
 35. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby, maksymalnie 8 osób.
 36. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsł
 37. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 38. Nieprzestrzeganie regulaminu przez użytkowników upoważnia pracowników obsługi do odebrania prawa korzystania z sauny.
 39. Nieprzestrzeganie regulaminu przez użytkowników upoważnia pracowników obsługi do odebrania prawa korzystania z sauny.
 40. Za wszelkie wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu ALOHA GLAMP nie ponosi odpowiedzialnoś
 41. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu możliwa jest wyłącznie za zgodą kierownika obiektu.
 42. Ewentualne uwagi dotyczące pracy sauny należy zgłaszać pracownikom