Regulamin

ALOHA GLAMP
REGULAMIN REZERWACJI ONLINE I POBYTU ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Regulamin rezerwacji, pobytu i polityka prywatności znajdują się poniżej.

Ważne informacje przed przyjazdem – PRZECZYTAJ:

Doba hotelowa w jurcie trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu.

1. Przyjeżdżacie do jurty – namiotu, który jest ogrzewany. Podłoga jest ocieplona, ale to nadal namiot – jeżeli lubisz odczucie ciepłej podłogi, zabierz obuwie zmienne.

2. Maksymalna ilość osób, które mogą przebywać w jednej jurcie to 6 ( słownie : sześć ) osób. 

3. Z obiektu mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji.
W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z jurty ( bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnione), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

3.1 Najemca zobowiązany jest w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy do jurty, do uregulowania całej należności za pobyt gotówką lub przelewem.

3.2 Ewentualne uwagi do stanu przedmiotów w jurcie, takie jak uszkodzenia czy zniszczenia, należy niezwłocznie zgłosić Właścicielowi lub osoby upoważnionej.

3.3 Zgubienie klucza do jurty skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 200 zł. Opłaty dokonuje się gotówką, niezwłocznie po pobycie w jurcie.

3.4 Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w jurcie i na terenie obiektu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, powstałe przez najemcę lub osoby mu towarzyszące, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcie usterek zostały wykonane na jego koszt.

3.5 Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu, będącego wyposażeniem Aloha Glamp.

3.6 Korzystający z obiektu Aloha Glamp zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu.

3.7 W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania wieczorów panieńskich, kawalerskich, imprez okolicznościowych itp.

3.8 Osobom pod wpływem aloholu lub środków odurzających, zachowujących się niepokojąco bądź agresywnie, Właściciel ma prawo odmówić prawa korzystania z obiektu w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

3.9 Właściciel nie odpowiada za przedmioty i pieniądze pozostawione w jurcie.
Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na Najemcy.

3.91 Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości, w tym odpowiedzialności za doznane urazy, powstałe w trakcie pobytu w jurcie. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bądź uszkodzenia mienia.

4. Basen, sauna i jacuzzi jest tylko i wyłącznie dla użytku gości Aloha Glamp.
4.1 Najemcy korzystający z basenu, sauny, jacuzzi, ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
4.2 Woda w jacuzzi, balii i basenach jest filtrowana i dezynfekowana chlorem.

4.3 Osobom korzystającym z jacuzzi zabrania się :
a) wchodzenia do jacuzzi w obuwiu,
b) skakania do jacuzzi
c) wylewania wody z jacuzzi
d) siadania na brzegu jacuzzi
e) nurkowania w jacuzzi
f) wprowadzania zwierząt do jacuzzi
g) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alokoholowych w jacuzzi i w saunie
j) jedzenia i/lub picia w jacuzzi

4.4 Korzystanie z basenu, sauny i jacuzzi przez Gości nie jest nadzorowane przez ratowników ani przez Właściciela.

4.5 Korzystanie z jacuzzi, sauny i basenów wiąże się z akceptacją regulaminu korzystania z niniejszych przedmiotów.

4.6 Zabrania się korzystania Gościom z basenu, sauny i jacuzzi którzy :
– są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków
– są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub osób trzecich
– cierpią na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu,
– posiadają otwarte, niezagojone rany i/lub stany zapalne skóry,
– są w stanie higieny osobistej, odbiegającej od ogólnie przyjętych norm,
– są uczuleni na środki dezynfekujące
– cierpią na choroby i dolegliwości, przy których korzystanie z basenu, sauny, jacuzzi nie jest zalecane
– cierpią na choroby zakaźne
– Osoby będące w złym stanie zdrowia, sprawności, kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu, sauny, jacuzzi ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia.
4.7 Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki zdrowotne, spowodowane korzystaniem z wyżej wymienionych atrakcji.
– Korzystanie z basenu, sauny i jacuzzi osób poniżej 18 roku życia musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
– Zabrania sie ze względów bezpieczeństwa, biegania, skakania z obrzeży basenowej do basenu jak również korzystania z placu zabaw osób poniżej 18 roku życia musi odbywać się nadzorem osoby dorosłej.
– Za bezpieczeństwo dzieci przebywających zarówno na terenie obiektu, jak i na placu zabaw, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub pełnoletni opiekunowie.
– Zniszczenie wyposażenia strefy basenowej skutkuje poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% wartości szkody.
– Piec w jacuzzi i saunie oplany jest drewnem
– Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęsliwego wypadku, będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z pieca przez Najemcę i osoby przez niego wskazane, jako przebywające wraz z nim w jurcie w okresie najmu.

4.8 Wynajmujący jest zobowiązany do utrzymywania porządku w obiekcie, a także do zwrotu jurty w stanie zastanym, co obejmuje przed wyjazdem w szczególności : pozostawionych umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego domku z altaną, włącznie z wyniesieniem śmieci. 

5. Brama wjazdowa na parking jest zazwyczaj zamknięta ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Prosimy otwierać i zamykać bramę samodzielnie.

6. Jeżeli wiesz o której godzinie mniej więcej planujesz przyjazd, poinformuj nas emailem lub smsem.

7. W jurcie jest aneks kuchenny z podstawowymi przyborami i naczyniami.
(kuchenka mikrofalowa, płyta indukcyjna, toster, lodówka itd )Pozwala przygotować proste posiłki.

8. Najbliższy sklep spożywczy jest ok. 400 metrów od nas. Restauracja 1 km.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt. Z chęcią pomożemy!

 

Skrót (wyciąg najważniejszych informacji) – polityka rezerwacji i ew. zmian:

 1. W sytuacji skrócenia rezerwacji (przed przyjazdem lub w trakcie), nie zwracamy kwoty za niewykorzystane dni.

  2. Do 14 dni przed przyjazdem można bezpłatnie odwołać lub zmienić datę przyjazdu. Nie ma możliwości zmiany daty przyjazdu np. 3 dni przed pobytem.

 

Regulamin pobytu w Aloha Glamp z dnia 1 czerwca 2022

 1. Aloha Glamp położony przy ul. Młyńskiej 34-120 Zagórnik

 2. Jurty wynajmowane są na doby.

 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

 4. Meldowanie gości odbywa się od godziny 15.00 do 21:30.

 5. Goście Aloha Glamp podlegają obowiązkowi rejestracyjnemu za pomocą uzupełnionej karty rejestracyjnej. Gość powinien określić czas pobytu najmując pokój i uregulować należność z góry za cały okres.

 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić dzień przed wymeldowaniem. Możliwość przedłużenia pobytu uzależniona jest od innych rezerwacji i nie jest zagwarantowana.

 7. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę oraz udostępniać pokoju osobom nie zarejestrowanym.

 8. Aloha Glamp świadczy usługi zgodne ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o najszybsze ich zgłaszanie, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 9. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu na numer kontaktowy podany przy meldowaniu lub osobiście gospodarzowi. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Aloha Glamp powstałe z jego winy lub winy osób odwiedzających go.

 10. Aloha Glamp zapewnia:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,

  • profesjonalną i uprzejmą obsługę.

 11. Aloha Glamp nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub starty materialne Gości.

 12. Każdorazowo opuszczając jurtę Gość powinien sprawdzać zamknięcie drzwi, okien oraz wyłączać światło i inne urządzenia elektryczne. W przypadku nie zastosowania się do tego, Gość ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody.

 13. W Aloha Glamp obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano.

 14. Nie należy przenosić, wynosić ani przestawiać wyposażenia jurty i części wspólnych. Goście ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty wyrządzone poprzez takie działanie.

 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Aloha Glamp.

 16. W jurcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu – dla palących udostępnione jest miejsce na zewnątrz, przy każdej altanie.

 17. Akceptujemy przyjazd z 1 psem. Koszt zgodny z cennikiem. Pies nie może przebywać na łóżkach, sofach i pościeli. Przy przyjeździe z psem pobieramy kaucję w wysokości do 500 zł, która jest zwracana w przypadku braku zniszczeń i zanieczyszczeń psa. Pies powinien posiadać własne legowisko. Cieszymy się na gości z psami, ale prosimy o zachowanie czystości.

 18. Aloha Glamp może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Aloha Glamp lub Gości albo szkodę na osobie gości.

 19. W przypadku nie zastosowania się do poleceń właścicieli, obsługi i niniejszego regulaminu, Aloha Glamp ma prawo do natychmiastowego wymeldowania – usunięcia osób nie przestrzegających regulaminu bez możliwości domagania się przez nich zwrotu pieniędzy

 20. Aloha Glamp nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od Aloha Glamp tj.: czasowy brak wody, ogrzewania, prądu, czy naprawy lub konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności Aloha Glamp będzie starał się jak najszybciej usunąć.

 21. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Aloha Glamp jest zwolniony ze świadczenia usługi, a Gość może być zobowiązany do opuszczenia obiektu niezwłocznie.

 22. Cennik Aloha Glamp z warunkami płatności znajduje się na stronie www.alohaglamp.pl

Regulamin rezerwacji online w Aloha Glamp z dnia 1 września 2020

WłaścicielemAloha Glamp jest ACS Adrian Chmielarczyk NIP : 5512620346

Dane kontaktowe: tel. +48 739206209 e-mail: alohaglamp@gmail.com.

 1. Ogólne informacje:

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z systemu rezerwacji online na stronie www.alohaglamp.pl  oraz z pozostałych systemów rezerwacji, gdzie dostępna jest rezerwacja online i Gość uzyskał dostęp do treści niniejszego regulaminu. Systemy te umożliwiają złożenie rezerwacji online na wybrany termin w Aloha Glamp.

  2. Korzystanie z systemu rezerwacji online jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Gość następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarki Internet Explorer 9.0 lub innej oferującej tą samą funkcjonalność; dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

  3. Goście mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.alohaglamp.pl oraz w ewentualnej korespondencji z Aloha Glamp oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 2. Zasady rezerwacji:

  1. Gość jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Aloha Glamp nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Gościa.

  2. Rezerwacja dokonana za pośrednictwem internetowego formularza rezerwacyjnego jest rezerwacją wstępną.

  3. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ‘Złóż rezerwację/Rezerwuj’.

  4. Warunkiem ostatecznego potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości określonej podczas rezerwacji w ciągu 24 godzin od dnia złożenia rezerwacji (jednakże nie później niż 24 godziny przed planowanym przyjazdem) na podany numer rachunku bankowego w rezerwacji lub pomocą przelewu online lub blikiem.

  5. Po dokonaniu rezerwacji, Gość otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji.

  6. Anulowanie rezerwacji:
   w przypadku anulowania rezerwacji lub niepojawienia się w dniu przyjazdu po dokonaniu wpłaty zadatku, zadatek ulega przepadkowi. W przypadku nie wpłacenia zadatku w określonym czasie, rezerwacja ulega anulowaniu.

  7. Co do zasady wszystkie rezerwacje dokonywane w Aloha Glamp do 14 dni przed przyjazdem są rezerwacjami bezzwrotnymi tj. takimi, że w przypadku anulowania rezerwacji, wpłacony zadatek przepada.

  8. W sytuacji skrócenia rezerwacji (przed przyjazdem lub w trakcie), nie zwracamy kwoty za niewykorzystane dni.

  9. Aloha Glamp nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z jego winy i innych czynników niezależnych.

 3. Płatności:

  1. Podane ceny są cenami brutto z podatkiem VAT dla osób indywidualnych (8% VAT).

  2. Jeżeli pobyt ma być rozliczony fakturą VAT (z nip), dane do faktury należy podać w momencie dokonania rezerwacji. Późniejsze podanie danych nie gwarantuje wystawienia faktury vat na firmę (z nip).

  3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem IAI S.A. Al. Piastów 30 Szczecin.

  4. Płatności online zabezpieczone są poprzez zastosowanie standardów szyfrowania danych SSL.

 4. Reklamacje:

  1. Aloha Glamp podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania systemu rezerwacji online, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Gosci.

  2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Aloha Glamp zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu rezerwacji online Gość może zgłaszać na podane niżej dane. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Gościa gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres alohaglamp@gmail.com lub pisemnie na adres właściela Aloha Glamp.

  4. Aloha Glamp zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Gościa, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  5. Goście mogą także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR. Jest to przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. ODR (online dispute resolution) jest dostępna pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR umożliwia konsumentom zgłaszanie sporów w związku z dokonywaniem zakupów online.

  6. Inne pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń:

   1. Mediacja prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały . Mediacja prowadzona jest na wniosek konsumenta lub z urzędu, gdy wyczerpana została droga reklamacyjna. Postępowanie to jest bezpłatne, poza ewentualnymi kosztami rzeczoznawców. Muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy, gdyż jest ona dobrowolna.

   2. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH , które rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów świadczenia usług. Postępowanie to jest bezpłatne, poza ewentualnymi kosztami rzeczoznawców. Na poddanie sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny zgodę muszą wyrazić obie strony umowy.

   3. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów. Posiadają siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Zajmują się w szczególności zapewnieniem bezpłatnych porad dla konsumentów oraz udzielaniem bezpłatnych informacji prawnych dotyczących ochrony interesów konsumentów.

 5. Dane Osobowe:

  1. Dane osobowe Gości są przetwarzane przez Aloha Glamp jako Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  2. Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z niektórych usług elektronicznych, złożenia rezerwacji oraz w dniu przyjazdu po uzupełnieniu karty rejestracyjnej, także pobytu.

  3. Aloha Glamp stosują odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

  4. Dane Osobowe Gościa udostępnione w ramach systemu rezerwacji online będą przetwarzane przez Aloha Glamp w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy systemu rezerwacji online oraz opisanych w Polityce Prywatności.

  5. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej świadczonej usługi oraz umożliwiający przesyłanie Gościowi spersonalizowanej informacji handlowej, o ile wyłącznie na taką informację handlową wyraził zgodę. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub politykę rabatową. Gość ma prawo usunąć dane, o ile przechowywanie tych danych nie jest wymagane przez przepisy ustawowe.

  6. Gościowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

  7. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych zawarte są w sekcji „Polityka Prywatności” dostępnej w niniejszej stronie.

  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 6. Pozostałe:

  1. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, zamachów i zagrożenia terrorystycznego, wybuchu wojny, zagrożenia epidemiologicznego i epidemii lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Aloha Glamp jest zwolniony z przyjętego zobowiązania realizacji złożonej rezerwacji. W takiej sytuacji, gdy przyjazd Gościa nie jest możliwy lub musi on skrócić pobyt, Aloha Glamp nie zwraca wpłaconego zadatku lub opłaty za pobyt. Aloha Glamp nie ma wpływu na sytuacje wyjątkowe. Każdy z Gości może samodzielnie ubezpieczyć się od tego typu zdarzeń losowych.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.