REGULAMIN MOBILNA BALIA

1. Wszyscy użytkownicy balii zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, przestrzegania jego zasad oraz postępowania zgodnie z Instrukcją użytkowania Mobilnej Balii. Dokumentacja dołączona jest podczas wynajmu wraz z balią oraz zamieszczona jest na stronie internetowej www.alohaglamp.pl
2. Firma Aloha Glamp nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z mobilnej balii.
3. Kąpiel w balii podejmujesz na własną odpowiedzialność.
4. Z Balii jednocześnie korzystać może maksymalnie 7 osób. Zaleca się, aby z Balii korzystało jednocześnie 6 osób.
5. Z kąpieli nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, leków oraz innych środków odurzających.
6. Do korzystania z bali nie należy przystępować na czczo lub po zbyt obfitym posiłku (gorących kąpieli należy zażywać minimum jedną godzinę po posiłku).
7. Podczas kąpieli zabrania się:
• konsumpcji przekąsek oraz innych artykułów spożywczych.
• stosowania własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.

8. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w balii wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

BEZPIECZEŃSTO

9. Przed kąpielą w balii należy mieć pewność czy jest to dla nas bezpieczne, dlatego skonsultuj się z lekarzem lub innym specjalistą, by wykluczyć jakiekolwiek przeciwskazania.

10. Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii powstałe z przyczyn nieleżących po stronie  firmy Aloha Glamp Aleksandra Szałaśny nie ponosi odpowiedzialności.
11. Z bali nie powinno się korzystać bezpośrednio po wzmożonym wysiłku fizycznym lub psychicznym.
12. Z balii nie wolno korzystać samemu. Podczas przygotowywania, kąpieli oraz po zakończeniu użytkowania bali należy przebywać w towarzystwie minimum jednej osoby.
 
13. Podczas zażywania kąpieli należy nawadniać się wodą, herbatami lub sokiem.
14. Nie należy stawać (nadmiernie obciążać) na ławkach oraz elementach, które mogą zostać uszkodzone. Za uszkodzenia odpowiada użytkownik.
15. Czas korzystania z balii jest indywidualny dla każdego człowieka, lecz należy pamiętać żeby nie był zbyt długi.
16. Przy temperaturach poniżej zera zaleca się używanie czapki w celu maksymalnego zatrzymania ciepła w organizmie oraz ochrony głowy przed wyziębieniem.
17. Zabrania się dotykać jakiekolwiek rozgrzane elementy metalowe, gdyż może to grozić poparzeniem w rozumieniu przepisów Kodeksu Wykroczeń.
18. Zabrania się zachowań zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób przebywających w bezpośrednim otoczeniu.
19. Przed wejściem do balii  należy:
• zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
• zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
• dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
• zdjąć obuwie.
20. Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do balii zabrania się w szczególności osobom:

• z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych
• z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,
• z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,
• z podwyższoną temperaturą ciała,
• kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
• zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

 

UŻYTKOWANIE BALII

21. Odpowiedzialność za obsługę balii ponosi osoba podpisująca umowę wynajmu Mobilnej Balii.
22. Obsługą Balii zajmuje się osoba do tego wyznaczona spośród uczestników. Podczas korzystania z Balii należy bezwzględnie stosować się do jej poleceń oraz do informacji przez nią udzielanych.
23. Piec powinien być opalany drewnem. Zalecane jest suche drewno typu buk, dąb, grab itp. lub brykiet drzewny.
24. Nie należy nadmiernie rozpalać pieca, a pokrywa powinna być przymknięte zgodnie z przeznaczeniem.
25. Podczas korzystania z pieca należy zachować szczególną ostrożność. Stosujemy rękawice ochronne, okulary chroniące oczy.
26. Temperaturę reguluje się odpowiednim ustawieniem pokrywy.
27. Podczas występowania mrozów, nieużytkowaną balię należy opróżnić z wody by nie zamarzła lub podtrzymywać temperaturę wody powyżej 5 stopni Celsjusza.
28. Nie należy zbyt mocno rozpalać pieca oraz pozostawiać go bez kontroli. Po zakończonym seansie należy sprawdzić czy piec wygasł oraz czy nie ma zagrożenia pożarem.
29. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.

UDANEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY
ZESPÓŁ ALOHA GLAMP